Logo--Tot-Vanavond-(1)

Met ‘Tot vanavond’ is vanaf schooljaar 2016-2017 een samenwerking gestart en we hopen dat veel ouders van deze voorziening gebruik gaan maken. Handig om in dezelfde school kinderopvang te hebben!

Heeft u interesse in kinderopvang of BSO, kijk op www.totvanavond.nl/buitenschoolse-opvang voor meer informatie.