De Rank BVL-school

Onze school heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) sinds 2006 in bezit. We zijn trots op dit keurmerk en daarom hangt het zichtbaar naast de entree van onze school.

Om dit keurmerk te verdienen moet je aan veel voorwaarden voldoen. Wat doen wij?

Er wordt iedere week verkeersles gegeven in alle groepen. We gebruiken hiervoor de methode Wegwijs. Groep 7 neemt deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

bvl-logo

De school heeft een veiligheidscommissie, die veel aandacht schenkt aan kleine (verkeers)projecten. Eén lid, René Roosenbrand is onze verkeersouder. Hij besteedt specifiek aandacht aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Hij houdt de jaarlijkse fietscontrole en verzorgt wel eens een verkeersles. De commissie bestaat verder uit ouders, bestuurs- en MR-leden, leerkrachten en directieleden.

De school heeft verkeersbrigadiers (kinderen en ouders) die worden ingezet bij het veilig oversteken.

Projecten die we hebben uitgevoerd zijn: een verkeersweek, op voeten en fietsen, de scholen zijn weer begonnen, Streetwise, Pleintje verkeer, dode-hoek-project, parkeeractie, verlichtingsactie, enz. Ieder jaar proberen wij te variëren door verschillende acties te houden.

pleintje

In de nieuwsbrieven wordt voortdurend aandacht besteed aan de verkeersveiligheid en de projecten.

De school woont de bijeenkomsten met andere BVL-scholen steeds bij. Hierbij is Veilig verkeer Nederland aanwezig, maar ook de gemeente en de provincie. De provincie verstrekt via de gemeente subsidie aan de BVL-scholen, die tijdens zo’n bijeenkomst verantwoord worden.

Omdat de school BVL-school is wordt ieder jaar een verkeersactiviteitenplan opgesteld.