Spelletjesmiddag

Logeerkonijn Flappie

IMG_0909

Dit is Flappie ons logeerkonijn!

Flappie wil graag bij alle kinderen van groep 3a een nachtje logeren.

Ze heeft een eigen koffer met daarin allerlei logeerspullen.

Van de week is ze al bij N, S en M geweest.

Veel plezier met Flappie!

Kerst high-tea/ranja groep 3a

We hebben genoten van al het lekkere bij de gezellige high tea/high ranja.

Herfstwandeling 24 oktober

Op dinsdagmiddag 24 oktober heeft onze groep samen met groep 3b een herfstwandeling gemaakt. We zijn naar het vennetje geweest. Daar hebben we ook spullen gezocht voor in onze herfstdoos

Uitje Loonse en Drunense duinen (foto’s)

Bezoek kinderboerderij (foto’s)

Kern 12 Veilig Leren Lezen

Kern 12: de basis is gelegd

In deze laatste kern:

Wordt verder gewerkt aan de basis voor vlot leren lezen. Kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden.

Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als Avi-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van Avi E3.

Een boek mee op vakantie!

In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt die het in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen. Waarschijnlijk hebt u de weg naar de bibliotheek al lang gevonden. En wij hopen dat u die weg blijft volgen. Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zo juist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stilligt. Stimuleer het lezen van boeken ook in de vakantie.

 

Samen lezen

Is uw kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met uw kind te lezen. Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen? Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest. Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen. Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt heeft uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken.
De teksten die uw kind in groep 4 aangeboden zal krijgen sluiten aan bij het leesniveau van eind groep 3. Een terugval in leestempo en leesvaardigheid zou niet bevorderlijk zijn voor de leesontwikkeling en het leesplezier van uw kind.

 

Foto’s schoolreisje groep 3