Het bestuur telt zeven leden. Zij zijn afkomstig uit verschillende protestantse kerken in Nederland.
Twee extra leden hebben een toezichthoudende taak.

Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de statuten om zo het christelijk onderwijs te waarborgen op onze school. Verder beheert zij de financiën, zet ze beleidslijnen uit, neemt zij personeel aan en draagt ze zorg voor een veilig klimaat. Ook onderhoudt het bestuur contacten met andere scholen en overheidsinstanties. Dit alles gebeurt in overleg met de directie om zo een goede samenwerking en harmonie te waarborgen.

Bestuur Rank 2017-2018

Zittend v.l.n.r: Henk Quirijns, Peter Treffers, Nico Visser.
Staande v.l.n.r: Mark Boogaarts, Amadeüs Tabbers, Cornelie Dorrestijn en Gerlinde van Veen.
2 leden zijn afwezig: Patrick Spierings en Wouter Pruissers.