Het bestuur telt zeven leden. Zij zijn afkomstig uit de PKN (hervormd en gereformeerd), de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt. Twee extra leden hebben een toezichthoudende taak.

Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de statuten om zo het christelijk onderwijs te waarborgen op onze school. Verder beheert zij de financiën, zet ze beleidslijnen uit, neemt zij personeel aan en draagt ze zorg voor een veilig klimaat. Ook onderhoudt het bestuur contacten met andere scholen en overheidsinstanties. Dit alles gebeurt in overleg met de directie om zo een goede samenwerking en harmonie te waarborgen.

foto-bestuur-2016-2017