IMG_7208

Achterste rij: Eline van Alphen, Christine van Dalen, Anita van Beek, Astrid Colet, Petra Visser, Esther van Veen, Jolanda Nieuwkoop (penningmeester)
voorste rij: Martine de Haaij (secretaresse) Claudia Lagerwerf (voorzitter)

De ouderraad van de Rank is een groep actieve en betrokken ouders die zich samen met directie, MR en leerkrachten inzetten voor de school. Wij zetten ons op verschillende manieren in voor de Rank;

  • Wij zijn het aanspreekpunt voor ouders over wat leeft in de school.
  • Wij zijn betrokken bij allerlei activiteiten, zoals sinterklaas, Kerstviering, de inschrijfmiddag, de Paasviering, het schoolontbijt, het schoolvoetbaltoernooi, de schoolreisjes en het schoolkamp, de avonddriedaagse en het afscheid van groep 8.
  • Daarnaast organiseren en helpen wij bij bijzondere activiteiten voor ouders en leerlingen, zoals thematische ouderavonden en thema- en projectweken.

De ouderraad bestaat uit negen leden. Elk ouderraadslid heeft een eigen taak, dat kan de taak zijn van voorzitter, secretaris en penningmeester of medeverantwoordelijk in verschillende commissies, zoals veiligheid en lief en leed. We vergaderen 8 keer per jaar, daarbij zijn ook altijd leden aanwezig van bestuur, directie en MR.

Contact en interactie tussen ouders en school en ouders onderling draagt bij aan de kwaliteit van de school. Daar zetten wij ons als ouderraad graag voor in, samen…met elkaar voor onze kinderen!

Je stem laten horen als ouder

Ouders kunnen ook zitting nemen in de Ouderraad (OR) of zich verkiesbaar stellen voor de formele medezeggenschap in de Medezeggenschapsraad (MR).