Uw kind kan tussen de middag overblijven op school. Het overblijven vindt plaats onder toezicht van een ouder. Deze ouder is hiervoor gecertificeerd en heeft een korte opleiding gevolgd. In de schoolgids kunt u het overblijfreglement lezen.

Betaling overblijven

Betaling voor het overblijven, kan d.m.v. het kopen van een strippenkaart. Zowel regelmatige als onregelmatige overblijvers kunnen een strippenkaart aanschaffen.

Er kan een strippenkaart van 10, 20 of 40 strippen gekocht worden. De prijs van het overblijven met een strippenkaart is € 1,70 per keer.

Een strippenkaart kan alleen gekocht worden door het bedrag over te maken naar
IBAN: NL97 ABNA 0534 458 726 t.n.v. chr. bs de Rank o.v.v. overblijven + naam en groep kind.

De tarieven voor de strippenkaarten zijn als volgt:
Strippenkaart 10 keer    € 17,00
Strippenkaart 20 keer    € 34,00
Strippenkaart 40 keer    € 68,00

Strippenkaarten kunnen alleen per kind gekocht worden i.v.m. meerdere overblijfruimten. Na betaling ligt de strippenkaart de eerst volgende dinsdag bij de overblijfkrachten klaar.

De strippenkaart blijft op school en wordt per keer afgetekend door de overblijfcoördinator. Aan het eind van een schooljaar gaan de overgebleven strippen mee naar het volgend jaar.

Als de strippenkaart bijna vol is, bericht de overblijfcoördinator, dat een nieuwe strippenkaart aangeschaft dient te worden.

Eind groep 8 vindt teruggave plaats van de niet gebruikte strippen.

Als een kind incidenteel (bijvoorbeeld 1 keer per jaar) overblijft dan vindt de betaling achteraf plaats. De kosten voor het overblijven zijn dan € 2,00 per keer. Er wordt 1 keer per maand, achteraf, een factuur naar de ouders gemaild. De rekening moet binnen 2 weken na ontvangst voldaan worden. De overblijfkrachten zullen de aanwezigheid van de kinderen administreren.

Er wordt niet gewerkt met contant geld.