Schooltijden

Groep 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag en donderdag
08.30 – 11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur
Woensdag en vrijdag
08.30 – 11.45 uur

Groep 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.30 – 11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur
Woensdag
08.30 – 12.15 uur

De laatste jaren wordt er ook wel eens gebruik gemaakt van een continurooster. De schooltijden zijn dan:
8.30 – 14.00 uur.
Uw kind eet op school een meegebrachte lunch van thuis. U wordt hierover tijdig geïnformeerd via de nieuwsbrief.

Wilt u de kinderen op een zodanig tijdstip naar school sturen, dat zij ’s ochtends om ±8.15 en ’s middags om ±12.45 op school aankomen? Vanaf dan is er een pleinwacht aanwezig en nemen wij de verantwoording van uw kind over.

Vakantierooster 2017-2018

Zomervakantie 2017: 17 juli t/m 25 augustus
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari
Pasen: 30 maart (middag) en 2 april
Meivakantie: 23 april t/m 4 mei
Hemelvaart: 10 en 11 mei
Tweede Pinksterdag: 21 mei
Zomervakantie: 9 juli t/m 17 augustus.

Continurooster

5 september 2017
29 september 2017
5 oktober 2017
2 november 2017
23 januari 2018

8 februari 2018 (nieuw!)
27 februari 2018

Vrije dagen

Woensdag 27 juni: hele dag vrij
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei: vrij (i.v.m. Hemelvaart)

Overige belangrijke data

28 augustus: eerste schooldag, hoofdluiscontrole, koffie drinken voor ouders op de leerpleinen
5 september: continurooster t/m 14.00 uur
11 september: informatie-avond voor groep 1, 3 en 8; aanvang 19.30 uur
12 september: schoolfotograaf
2 en 3 oktober: Startgesprekken (welbevinden kind)
4 – 15 oktober: Kinderboekenweek
4 oktober: Dierendag
5 oktober: Dag van de leerkracht
23 oktober: hoofdluiscontrole
1 november: Dankdag
2 november: continurooster
6 november: ophaaldag Bag2School
8 december: rapporten mee groep 1 en 2
11 en 12 december: oudergesprekken groep 1 en 2
19 december: kerstviering groep 1 t/m 2
20 december: kerstviering groep 3 t/m 8
9 januari: hoofdluiscontrole en koffie drinken voor ouders op de leerpleinen
10 januari: inloopmorgen groep 3 t/m 8
15 – 28 januari: Kerk School Gezin-themaweken
9 februari: rapporten groep 3 t/m 8 mee
19 februari: hoofdluiscontrole
19 en 20 februari: oudergesprekken groep 3 t/m 8
10 maart: inschrijfdag nieuwe kleuters (10.00-14.00 uur)
14 maart: Biddag
14 maart: boomfeestdag groep 7
28 maart: voetbaltoernooi op het terrein van SV Capelle
5 april: verkeersexamen (theoretisch) groep 7
5 april: skate-clinic voor groep 3 t/m 8 (zelf skeelers meebrengen)
13 april: rapporten mee groep 1 en 2
16 en 17 april: oudergesprekken groep 1 en 2
20 april: sportdag
27 april: aubade; locatie Zidewinde
4 mei: Dodenherdenking
7 mei: hoofdluiscontrole
17 mei: inloopmorgen groep 3 t/m 8
17 mei: Bag to school
24 mei: ophaaldag Bag2School
5 juni: schoolreisje groep 1 en 2
7 juni: schoolreisje groep 3 t/m 7
13 – 15 juni: Avonddriedaagse
20 – 22 juni: schoolkamp groep 8
22 juni: kennismaking nieuwe kleuters
25 juni: rapporten mee
28 juni: oudergesprekken (op aanvraag)
2 juli: soapvond en inloop
3 juli: afscheidsavond groep 8

Voor alle data geldt: D.V.