Is uw kind ziek, wilt u dit telefonisch (hoofdgebouw 27 33 11) tussen 8.00 en 8.20 uur of persoonlijk doorgeven?

Wanneer het om een besmettelijke ziekte gaat, is het ook belangrijk dat wij dat weten, zodat dit aan de andere ouders en instanties doorgegeven kan worden.

Let op: het is niet mogelijk om uw kind digitaal ziek te melden!