Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op de Rank gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook  richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

Protocollen

Protocol agressie

Protocol bij calamiteiten en geweld

Protocol bij overlijden

Protocol foto en film

Protocol kind kwijt

Protocol pesten

Protocol scheiding