De methode

Op de Rank is sinds schooljaar 2011-2012 Engels ingevoerd als tweede taal. Vanaf groep 1 komen de kinderen in contact met de Engelse taal. Wij gebruiken hiervoor de methode ’My name is Tom’, waarbij Tom in de onderbouw bij ieder Engels moment aanwezig is. Of de kinderen nu gaan gymmen, knutselen of leren, wanneer Tom erbij is wordt er Engels gepraat.

Door middel van spelletjes, verhaaltjes, verwerkingsvormen en liedjes groeien de kleuters jaar na jaar door naar de middenbouw, waar in groep 5 de geschreven taal erbij komt. Tom is dan een grote jongen geworden en de leerlingen gaan samen met hem op ontdekkingsreis langs verschillende Europese landen. Vanaf groep 5 wordt er in werkboeken gewerkt en is er een digitaal programma wat de kinderen op school en thuis kunnen gebruiken.

Vanaf schooljaar 2016-2017 gaan de kinderen in groep 8 aan de slag met MNIT 8. In groep 7 en 8 gaan we ons meer toespitsen op het Voortgezet Onderwijs. De kinderen praten veel Engels, krijgen langere teksten en gaan ook meer Engels schrijven. Het eindniveau van My name is Tom stevig: Anglia – Elementary, Cito – A2. Dit betekent dat leerlingen die My name is Tom 5-8 hebben doorlopen, een goede aansluiting op het Engelse taalonderwijs op de middelbare school hebben.

De leerkrachten

Om dit alles te kunnen realiseren, is er een team van leerkrachten nodig die boven de Engelse stof staan en enthousiast investeren in de Engelse taal. Tussen 2011 en 2015 hebben we ieder jaar met het gehele team nascholingscursussen bij Driestar Educatief gevolgd. We bezoeken conferenties en bijeenkomsten en onderhouden of verhogen ons persoonlijk niveau met ‘Holmwoods’. Alles met als doel om meer kennis te krijgen over het aanleren van een tweede taal. De onderbouw heeft als extra nog een cursus bij ’Incy Wincy’ gevolgd, om het spelenderwijs Engels aanbieden aan jonge kinderen goed onder de knie te krijgen.

De coördinator

Om de kwaliteit en de doorlopende leerlijn voor het vak Engels te borgen, is er een Coördinator Engels aangesteld die dit proces begeleidt en leidt. Zij stelt zich voor:

“Mijn naam is Andra voor de Poorte en ben naast leerkracht, coördinator Engels op ’De Rank’. Ik ben verantwoordelijk voor al het Engels op school van groep 1 t/m 8. Ik heb de cursus ’Coördinator Engels’ afgerond op de Marnix Academie in Utrecht en de ‘Basiscursus coördinator Engels (teamscholing)’ op de Driestar in Gouda. Ik probeer met het team zoveel mogelijk conferenties en bijeenkomsten bij te wonen. Ik stimuleer en inspireer het team, zodat zij mooie lessen kunnen geven in het Engels. We hebben al veel bereikt met Engels, de kroon op dit werk is een keurmerk Engels voor de school. Hier wordt hard aan gewerkt!”